Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik I

Kursen behandlar på ett fördjupat sätt forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska perspektiv, liksom aktuell forskning inom socialt arbete. I kursen studeras och problematiseras den vetenskapliga texten och det vetenskapliga samtalet genom granskning av relevanta vetenskapliga tidskrifter samt närvaro vid disputation. Forskningsetik och god forskningssed behandlas och diskuteras utifrån aktuella exempel.
  • Studietakt: 50 %
  • Språk: svenska
  • Studieort: Norrköping
  • Förkunskaper: Socionomexamen eller Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
  • Urval: I första hand (Urvalsgrupp 1): Socionomexamen alt. kandidat i socialt arbete, social omsorgsexamen alt. kandidat i socialt omsorg. I andra hand (Urvalsgrupp 2): Övriga behöriga sökande.
  • Anmälningsdatum: 15 oktober, 2015

Linköpings universitet

Linköpings universitet, LiU, är ett av Sveriges större lärosäten med 27 600 studenter och 3 800 anställda. Med en tradition av förnyelse och öppenhet för samverkan över gränser är vi med och bygger morgondagens samhälle. Sedan starten i slutet på 60-talet har LiU varit en förnyare som skapat nya utbildningar och nya sätt att angripa forskningsproblem. Vi har också alltid […]

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012