Välfärdsrätt I

I kursen presenteras en orientering i välfärdsrätt som tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och praktik. I kursen introduceras en teoretisk grund för ämnet med utgångspunkt i såväl rättsteori som samhällsteori med starka kopplingar till det praktiska fältet. I kursen behandlas även gränsområdet mellan rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder.
  • Omfattning: 7,5 hp
  • Studietakt: 50 %
  • Språk: svenska
  • Studieort: Norrköping
  • Förkunskaper: Socionomexamen eller Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
  • Urval: I första hand (Urvalsgrupp 1): Socionomexamen alt. kandidat i socialt arbete, social omsorgsexamen alt. kandidat i socialt omsorg. I andra hand (Urvalsgrupp 2): Övriga behöriga sökande.
  • Anmälningsdatum: 15 oktober, 2015

Linköpings universitet

Linköpings universitet, LiU, är ett av Sveriges större lärosäten med 27 600 studenter och 3 800 anställda. Med en tradition av förnyelse och öppenhet för samverkan över gränser är vi med och bygger morgondagens samhälle. Sedan starten i slutet på 60-talet har LiU varit en förnyare som skapat nya utbildningar och nya sätt att angripa forskningsproblem. Vi har också alltid […]

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012