Ungdomar i dagens samhälle

Under kursen diskuteras frågeställningar av central betydelse för socionomer i dagens och morgondagens samhälle, nämligen ungas livsvillkor och hur socialt arbete som riktas till unga kan utvecklas. I samband med detta används främst socialpsykologisk och sociologisk teoribildning. Några av de teman som tas upp är olika ungdomsgruppers förändrade villkor och identitetsbildning i ett intersektionellt maktperspektiv. Globaliseringens och migrationens betydelse för individers och gruppers skilda livsvillkor i samhället har också en central plats i kursen.
  • Omfattning: 15 hp
  • Studietakt: 100 %
  • Språk: svenska
  • Studieort: Örebro
  • Förkunskaper: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom socialt arbete eller socionomexamen.
  • Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).
  • Anmälningsdatum: 15 april, 2013

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012