Socialt arbete: Psykisk (o)hälsa i ett socialt perspektiv

I kursen studeras de utsattas syn på centrala funktioner som underlättar respektive försvårar vägen mot återhämtning och hälsa. Uppmärksamhet riktas mot hälso- och återhämtningsfrämjande handlingsstrategier som syftar till att mobilisera och stärka resurser hos individen och det sociala nätverket. Kursen tar också upp bemötande, förhållningssätt, etiska problem och dilemman i socialt arbete med människor med psykisk ohälsa.
  • Omfattning: 7,5 hp
  • Studietakt: 25 %
  • Språk: svenska
  • Studieort: Lund
  • Förkunskaper: Socionomexamen.
  • Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %.
  • Anmälningsdatum: 15 oktober, 2015
  • Studieperiod: 2016-01-18 - 2016-06-05

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande lärosäten. Här växer morgondagens studie- och forskningsmiljöer fram ur en stark historia och tradition. Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och innovationer kommer samhället tillgodo. 47 000 studenter och […]

lund

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012