Socialt arbete och fattigdom

Kursen ger dig fördjupade teoretiska kunskaper inom området socialt arbete och fattigdom både ur ett nationellt och globalt perspektiv. Den består av tre block. I det första diskuteras olika teorier och teoretiska förklaringar kring fattigdom och jämlikhet. Det andra blocket lägger fokus på samhälleliga strukturer som bidrar till och/eller kan förklara fattigdomens karaktär och orsaker. I block tre diskuteras fattigdomens konsekvenser för individer och grupper. Olika teman behandlas inom de olika blocken. Exempel på teman är samhällets insatser för att förebygga och lindra fattigdom, de metoder som används inom socialt arbete samt aktuell forskning rörande dessa områden. Du får också problematisera och diskutera etiska problem och dilemman i det sociala arbetet som följer av fattigdom och ojämlikhet.
  • Omfattning: 15 hp
  • Studietakt: 50 %
  • Språk: svenska
  • Studieort: Göteborg
  • Förkunskaper: Socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp eller kandidatexamen i annat näraliggande område.
  • Urval: Högskolepoäng, max 225 hp.
  • Anmälningsdatum: 15 oktober, 2015
  • Studieperiod: 2016-01-18 - 2016-06-05

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har nästan 39 000 studenter och mer än 5000 anställda. Göteborgs universitet är därmed ett av de största universiteten i Nordeuropa. Vi är också ett av Sveriges populäraste universitet med flest sökande till många program och kurser. Forskning och utbildning bedrivs idag vid ett fyrtiotal institutioner inom de flesta vetenskapsområden vilket gör oss till […]

1280194_LO_SAMFAK_leftNEG

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012