Socialt arbete med inriktning på funktionsförmåga och funktionshinder

Kursen avser att ge fördjupade teoretiska kunskaper om förutsättningar som kan medverka till att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet att delta i samhället. utan att diskrimineras. Kursen avser också att ge fördjupad förmåga att reflektera, analysera och dra slutsatser kring hur socialt arbete som profession kan bistå människor så att deras funktionsförmåga ökar.
  • Omfattning: 15 hp
  • Studietakt: 100 %
  • Språk: svenska
  • Studieort: Helsingborg
  • Förkunskaper: Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande.
  • Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %.
  • Anmälningsdatum: 15 oktober, 2015
  • Studieperiod: 2016-01-18 - 2016-03-28

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande lärosäten. Här växer morgondagens studie- och forskningsmiljöer fram ur en stark historia och tradition. Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och innovationer kommer samhället tillgodo. 47 000 studenter och […]

lund

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012