Socialt arbete: Introduktion till handledning och mentorskap i socialt arbete

Kursen syftar till att introducera kursdeltagaren i teoretiska och praktiska kunskaper i handledningsmetodik som stöd för socionomer inom det sociala arbetsfältet, särskilt socionomer som är tidigt i yrkeskarriären. Kursen integrerar grundläggande kunskaper om teorier om och metoder för handledning med inriktning på att stimulera professionellt socialt arbete. Kursen utgår från forskning och teorier samt deltagarnas egna erfarenheter.
  • Omfattning: 7,5 hp
  • Studietakt: 25 %
  • Språk: svenska
  • Studieort: Lund
  • Förkunskaper: Socionomexamen samt minst ett års yrkeserfarenhet av socialt arbete efter examen.
  • Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %.
  • Anmälningsdatum: 15 oktober, 2015
  • Studieperiod: 2016-01-18 - 2016-06-05

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande lärosäten. Här växer morgondagens studie- och forskningsmiljöer fram ur en stark historia och tradition. Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och innovationer kommer samhället tillgodo. 47 000 studenter och […]

lund

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012