Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen

Denna kurs vänder sig till dig som vill skriva ett examensarbete på masternivå (uppsats) rörande problemställning med relevans för socialt arbete. Examensarbetet omfattar tre delar: en forskningsöversikt, ett självständigt arbete, en populärvetenskaplig presentation.
  • Omfattning: 30 hp
  • Studietakt: 100 %
  • Språk: svenska
  • Studieort: Lund
  • Förkunskaper: Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande, fullgjorda kursfordringar omfattande minst 30 högskolepoäng i socialt arbete på avancerad nivå samt minst 30 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod/vetenskapsteori på avancerad nivå varav minst 15 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod och minst 7,5 högskolepoäng vetenskapsteori. Den obligatoriska kursen SOAN31 Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält (15 högskolepoäng) omfattar 7,5 högskolepoäng vetenskapsteori och 7,5 högskolepoäng vetenskaplig metod.
  • Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %.
  • Anmälningsdatum: 15 oktober, 2015
  • Studieperiod: 2016-01-18 - 2016-06-05

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande lärosäten. Här växer morgondagens studie- och forskningsmiljöer fram ur en stark historia och tradition. Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och innovationer kommer samhället tillgodo. 47 000 studenter och […]

lund

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012