Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen

Kursen vänder sig till dig som har en magisterexamen och vill skriva examensarbete för masterexamen. Kursen är obligatorisk för masterexamen i samhällsvetenskap med inriktning mot socialt arbete och består av ett självständigt arbete om 15 hp.
  • Omfattning: 15 hp
  • Studietakt: 50 %
  • Distans: Distans
  • Språk: svenska
  • Studieort: Lund
  • Förkunskaper: Kandidatexamen i Socialt arbete eller motsvarande, godkänt examensarbete för magisterexamen (15 högskolepoäng) i Socialt arbete, ämnesfördjupande kurser i Socialt arbete på avancerad nivå omfattande minst 30hp samt 30hp samhällsvetenskaplig metod/vetenskapsteori på avancerad nivå varav minst 15 hp samhällsvetenskaplig metod och minst 7,5 hp vetenskapsteori. 7,5 hp vetenskapsteori och 7,5 hp vetenskaplig metod uppfylls av den obligatoriska kursen SOAN31 ?Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält? (15 hp).
  • Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %.
  • Anmälningsdatum: 15 oktober, 2015
  • Studieperiod: 2016-01-18 - 2016-06-05

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande lärosäten. Här växer morgondagens studie- och forskningsmiljöer fram ur en stark historia och tradition. Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och innovationer kommer samhället tillgodo. 47 000 studenter och […]

lund

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012