Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen

Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Kursen kan ingå i en masterexamen vid Socialhögskolan i Lund.
  • Omfattning: 15 hp
  • Studietakt: 50 %
  • Distans: Distans
  • Språk: svenska
  • Studieort: Lund
  • Förkunskaper: Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande, ämnesfördjupande kurser i Socialt arbete på avancerad nivå omfattande minst 15 hp samt 7,5 hp vetenskapsteori på avancerad nivå och 7,5 hp samhällsvetenskaplig metod vilket uppfylls av den obligatoriska kursen SOAN31 ?Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält? (15 hp).
  • Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %.
  • Anmälningsdatum: 15 oktober, 2015
  • Studieperiod: 2016-01-18 - 2016-06-05

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande lärosäten. Här växer morgondagens studie- och forskningsmiljöer fram ur en stark historia och tradition. Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och innovationer kommer samhället tillgodo. 47 000 studenter och […]

lund

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012