Masteruppsats i socialt arbete

I kursen fördjupas och används kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom socialt arbete, liksom kunskaper om för ämnet relevanta teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga metoder. Under kursen skall den studerande under handledning planera, genomföra och rapportera en självständig vetenskaplig undersökning som försvaras och diskuteras vid ett seminarium.
  • Omfattning: 30 hp
  • Studietakt: 100 %
  • Språk: svenska
  • Studieort: Norrköping
  • Förkunskaper: Socionomexamen eller Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. 60 godkända hp i socialt arbete på avancerad nivå varav minst 15 hp i vetenskapsteori och vetenskaplig metod. Godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
  • Urval: I första hand (Urvalsgrupp 1): Socionomexamen alt. kandidat i socialt arbete, social omsorgsexamen alt. kandidat i socialt omsorg. I andra hand (Urvalsgrupp 2): Övriga behöriga sökande.
  • Anmälningsdatum: 15 oktober, 2015
  • Studieperiod: 2016-01-25 - 2016-06-10

Linköpings universitet

Linköpings universitet, LiU, är ett av Sveriges större lärosäten med 27 600 studenter och 3 800 anställda. Med en tradition av förnyelse och öppenhet för samverkan över gränser är vi med och bygger morgondagens samhälle. Sedan starten i slutet på 60-talet har LiU varit en förnyare som skapat nya utbildningar och nya sätt att angripa forskningsproblem. Vi har också alltid […]

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012