Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialt arbete

Programmet vänder sig till dig som vill ha en masterexamen i socialt arbete vid Lunds universitet. Utbildningen förbereder dig såväl för kvalificerat socialt arbete som för forskarstudier. Programmet är en så kallad ”Skalmaster” vilket innebär relativt stor frihet att välja kurser i din masterexamen. Vad du behöver läsa och när, beslutas i samråd med studierektor. Sista terminen ägnar du åt att skriva din masteruppsats. Du som har en socionomutbildning och/eller magisterexamen i socialt arbete kan ansöka om att tillgodoräkna vissa kurser. Det finns även möjlighet att ta ut en magisterexamen inom programmets ram. Programmet ges både på hel- och halvfart. Sistnämnda för att underlätta en kombination av arbete och studier.
  • Omfattning: 120 hp
  • Studietakt: 100 %
  • Språk: svenska
  • Studieort: Lund
  • Förkunskaper: Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Engelska B och Svenska B.
  • Urval: 1. sökande med en kandidatexamen i socialt arbete eller en socionomexamen. 2. sökande med en kandidatexamen i ett ämne som motsvarar en kandidatexamen i socialt arbete. 3. betyg på kandidatuppsatsen.
  • Anmälningsdatum: 15 oktober, 2015
  • Studieperiod: 2016-01-18 - 2018-01-19

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande lärosäten. Här växer morgondagens studie- och forskningsmiljöer fram ur en stark historia och tradition. Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och innovationer kommer samhället tillgodo. 47 000 studenter och […]

lund

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012