Magisterprogram i socialt arbete

De sociala utmaningarna i Sverige och världen är många: barn och unga som far illa, hemlöshet, psykiska och fysiska funktionshinder, trafficking, missbruk, segregation och utanförskap. För att möta dem behövs kunskap. Magisterexamen i socialt arbete som påbyggnad på socionomexamen efterfrågas av allt fler arbetsgivare och ger dig fördjupade kunskaper om socialt arbete.
  • Omfattning: 60 hp
  • Studietakt: 100 %
  • Språk: svenska
  • Studieort: Östersund
  • Förkunskaper: Socionomexamen eller kandidatexamen i socialt arbete. Kandidatexamen i närliggande ämnen kan efter särskild prövning vara behörighetsgivande.
  • Urval: Akademiska poäng i intervallet 30-285hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.
  • Anmälningsdatum: 15 oktober, 2015

Mittuniversitetet

Mitthögskolan bildades den 1 juli 1993 genom att Högskolan i Sundsvall/Härnösand och Högskolan i Östersund beslutade att gå samman.  I september 2002 invigdes ett nytt campus i Östersund. Här finns cirka 3 700 av Mittuniversitetets studenter. Det långsiktiga målet var att skapa ett universitet i Mittsverige, så den 1 januari 2005 blev Mitthögskolan Universitet.  Mittuniversitetet har idag campus i  Sundsvall, Östersund och […]

Miun

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012