Ledning och organisering av socialt arbete

I kursen fördjupas dina kunskaper om organisationsteorier, organisations- och samverkansformer och hur de kan tillämpas inom sociala verksamheter. Du läser om ledarskapsteorier för att få handlingsberedskap att leda verksamheter utifrån ett reflekterat och kritiskt förhållningssätt. Du läser om konflikt och konflikthantering samt kommunikationens betydelse för utveckling av arbetsgrupper. Du lär dig att planera en social verksamhet. Ekonomi, administration och arbetsrätt ingår.
  • Omfattning: 25 hp
  • Studietakt: 100 %
  • Språk: svenska
  • Studieort: Göteborg
  • Förkunskaper: Termin 1-5 samt 7,5 hp från termin 6 enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat, eller socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp eller kandidatexamen i annat näraliggande område.
  • Urval: Högskolepoäng, max 225 hp.
  • Anmälningsdatum: 15 oktober, 2015
  • Studieperiod: 2016-02-09 - 2016-01-03

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har nästan 39 000 studenter och mer än 5000 anställda. Göteborgs universitet är därmed ett av de största universiteten i Nordeuropa. Vi är också ett av Sveriges populäraste universitet med flest sökande till många program och kurser. Forskning och utbildning bedrivs idag vid ett fyrtiotal institutioner inom de flesta vetenskapsområden vilket gör oss till […]

1280194_LO_SAMFAK_leftNEG

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012