Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning

Detta är en kurs för dig som handleder eller planerar att handleda en socionomstudent. Du lär dig om handledningsbegreppet och handledningsteorier, den handledda verksamhetsförlagda utbildningens (VFU) mål, faser i handledningsprocessen samt metoder och hjälpmedel i handledningen. Vi diskuterar betydelsen av relationen mellan handledare och socionomstudent och mellan socionomstudent och den målgrupp som socionomstudenten möter i den verksamhetsförlagda utbildningen. Du får också problematisera och värdera olika handledningsmodeller samt reflektera över rollen som VFU-handledare.
  • Omfattning: 7,5 hp
  • Studietakt: 25 %
  • Språk: svenska
  • Studieort: Göteborg
  • Förkunskaper: Socionomexamen eller kandidatexamen med minst 60 hp i socialt arbete och genomförda kärnkurser på avancerad nivå i socialt arbete omfattande minst 15 hp eller motsvarande kunskaper. Kursdeltagande kräver pågående handledning av en student på socionomprogrammet.
  • Urval: Högskolepoäng, max 225 hp.
  • Anmälningsdatum: 15 oktober, 2015
  • Studieperiod: 2016-01-18 - 2016-01-05

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har nästan 39 000 studenter och mer än 5000 anställda. Göteborgs universitet är därmed ett av de största universiteten i Nordeuropa. Vi är också ett av Sveriges populäraste universitet med flest sökande till många program och kurser. Forskning och utbildning bedrivs idag vid ett fyrtiotal institutioner inom de flesta vetenskapsområden vilket gör oss till […]

1280194_LO_SAMFAK_leftNEG

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012