• 28 april

    Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet

    En heldagskonferens som vänder sig till skolledare/rektorer, personal i elevhälsan, förskolechefer, chefer och nyckelpersoner i socialtjänsten samt personal inom habilitering & hälsa. Forskare, yrkesverksamma och intresseförening presenterar aktuell forskning och pedagogiska strategier. Programmet syftar till att ge ökad kunskap kring konsekvenser av medfödda alkoholskador, behovet av rätt stöd och pedagogiska strategier som kan underlätta för skolan och andra verksamheter att möta, se och förstå dessa barn och deras familjer.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012