5 april, 2012

Unik studie om ungdomars sexuella risktagande

Titel:Marginaliserad sexualitet? – tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar.
Malin Lindroth, Lotta Löfgren-Mårtenson och Sven-Axel Månsson.
Ungdomar hos SiS har debuterat sexuellt betydligt tidigare än andra unga och har ofta varit drogpåverkade första gången. Mer än en fjärdedel av flickorna har fått ersättning för sexuella tjänster. Det visar en unik studie. Se sid 32.


Forskningsnyheter
Annat om Institutionsplacering
Annat om Sex och samlevnad

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.