12 april, 2012

Unga placerade på institution särskilt utsatta

Titel:Samhällsvård och välfärdsresurser: En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner.
Hélène Lagerlöf.
Unga som är placerade i vård får mindre stöd i skolarbetet än unga som bor hemma. De har också färre kamratkontakter och måste ägna en större andel av tiden utanför skolan till hushållsarbete. De resultaten framkommer i en doktorsavhandling i socialt arbete om placerade ungas tillgång till välfärdsresurser av Hélène Lagerlöf som disputerar vid Stockholms universitet.


Forskningsnyheter
 • Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag

  Titel:Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag – en kartläggning.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller Socialstyrelsens första kartläggning av behoven av kunskapsunderlag i socialtjänsten. Ett resultat är att det behövs underlag på alla socialtjänstens områden, med betoning på områdena äldre, funktionshinder samt barn och unga.
 • Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik

  Titel:Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik – förutsättningar, attityder och kunskap om evidensbaserat arbete.
  Socialstyrelsen.
  Studien undersöker utvecklingsledares eventuella roll i ett förändringsarbete mot en evidensbaserad praktik. Resultaten bygger på enkätsvar från kommuner och utvecklingsledare hösten 2014.
 • Snusning dubblar risken att bli alkoholberoende

  Titel:Use of moist smokeless tobacco (snus) and the risk of development of alcohol dependence: A cohort study in a middle-aged population in Sweden.
  Margareta Norberg, Gunnar Malmberg, Göran Broström.
  Snusare har dubbelt så hög risk att bli alkoholberoende, jämfört med ickesnusare, och ju mer man snusar, ju högre blir risken. Det konstateras i en studie från Umeå universitet som publiceras i tidskriften Drug and Alcohol Dependence.
 • Ny studie om flyktinginvandringen och de offentliga finanserna

  Titel:Refugee immigration and public finances in Sweden.
  Joakim Ruist.
  Sverige har Europas högsta flyktinginvandring per capita och har haft så i trettio år. I en forskningsrapport som släpps idag på Handelshögskolan vid Göteborg universitet beräknas för första gången hur detta påverkar Sveriges offentliga finanser. Den årliga nettokostnaden uppskattas motsvara lite mer än 1 procent av BNP.
 • Med kompetens och uttalade arbetsmetoder kan man undvika tvång

  Titel:Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas.
  Inspektionen för vård och omsorg.
  Personal som arbetar utifrån uttalade arbetsmetoder använder mindre tvång och begränsningar i vården och omsorgen av personer med nedsatt beslutsförmåga. Kompetens och en medvetenhet om metoder är av stor betydelse, visar en granskning av IVO.
 • Könsidentitet och social situation påverkar vilken hjälp alkoholister får

  Titel:Use or Misuse? : Addiction Care Practitioners’ Perceptions of Substance Use and Treatment.
  Eva Samuelsson.
  Om en person anses behöva hjälp med att hantera sin alkohol- eller narkotikakonsumtion beror på vem det gäller och vem som gör bedömningen. Social situation, ålder och kön påverkar, liksom om den som frågar arbetar i socialtjänsten eller i landstinget.
 • Arbetslös och sjuk som ung – hur blir det sen?

  Titel:Unemployment and sick leave at a young age and associations with future health and work.
  Magnus Helgesson.
  Slutsatsen i denna avhandling är att det finns samband mellan exponering för både arbetslöshet och sjukskrivning och en förhöjd risk för framtida arbetslöshet, sjukfrånvaro, sjukpension och död femton år efter exponering. Sjukskrivning är även associerat med en lägre medelinkomst under de efterföljande 15 åren. Oavsett om sjukdom och arbetslöshet är en direkt följd av exponering för arbetslöshet eller beror på omvänd kausalitet så kommer samhället att få en ökad kostnad för de individer som inte kan beredas en plats i arbetslivet.
 • Ny studie om tonåringars känsloliv

  Titel:Nothing about us without us? A comparison of adolescent and adult health-state values for the child helath utility - 9D using profile case best-worst scaling.
  Julie Ratcliffe, Elisabeth Huynh, Katherine Stevens, John Brazier, Michael Sawyer, Terry Flynn.
  Hävdar din tonåring att du inte förstår vad hen känner? Det stämmer antagligen. En aktuell studie visar att vuxna underskattar hur mycket känslor påverkar en tonårings mentala hälsa.
 • Att straffa löser inte alla problem

  Titel:Straffbar oaktsamhet.
  Andreas Anderberg.
  Politiker talar gärna om hårdare tag för att minska brottsligheten. Men särskilt när det gäller oaktsamhet, det vill säga när det inte är gjort med flit, bör straff vara en sista åtgärd, säger Andreas Anderberg, forskare i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Han manar till försiktighet efter många år av vad han kallar överkriminalisering.
 • Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård

  Titel:Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård.
  Bo Vinnerljung och Tore Andreassen.
  Social dygnsvård för barn och ungdomar bedrivs i familjehem eller på institution, i enlighet med Socialtjänstlagen. Vården ges 24 timmar om dygnet, till skillnad från öppenvård eller dagvård. Bland personer födda på 70- och 80-talet blev motsvarande ett barn (3–4 procent) i en genomsnittlig skolklass någon gång placerat i social dygnsvård. Allt tyder på att siffran är relativt stabil över tid. Det är svårt att utvärdera familjehemsvården, och i allmänhet har forskarna inte heller mycket kunskap om hur vårdinstitutionerna i Norden fungerar och hur det går för ungdomarna. Det finns således en lång rad kunskapsluckor som beskrivs i denna rapport.
 • Var fjärde 65+ lider av kronisk smärta

  Titel:Severity of chronic pain in an elderly population in Sweden – Impact on costs and quality of life.
  Lars Bernfort, Björn Gerdle, Mikael Rahmqvist, Magnus Husberg och Lars-Åke Levin.
  Var fjärde person över 65 år som deltog i en befolkningsstudie led av måttlig eller svår kronisk smärta. De konsumerade betydligt mer resurser för vård och omsorg, samtidigt som deras livskvalitet var kraftigt försämrad.
 • Varierande stöd till föräldrar med barn i tonåren

  Titel:Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet.
  Länsstyrelsen Örebro Län.
  Att vara förälder till en tonåring kan både vara underbart och svårt. Det stöd som föräldrar erbjuds varierar mellan kommuner – det visar en kartläggning som Sveriges 21 länsstyrelser i dagarna lämnat till Regeringskansliet.
 • Adoptivföräldrar är de ideala föräldrarna

  Titel:Ideals of parenting and childhood in the contact zone of intercountry adoption: Assessment of second-time adoption applicants in Sweden.
  Cecilia Lindgren.
  En god förälder ska vara självuppoffrande, lycklig och ha mycket tid för sina barn. Det visar en studie som bygger på hur adoptivföräldrar beskrivs i utredningsrapporter inför internationell adoption.
 • Att välja välfärd : Politiska berättelser om valfrihet

  Titel:Att välja välfärd : Politiska berättelser om valfrihet.
  Matilde Millares.
  Sverige har varit känd för sin välfärd och den utformning välfärden haft. I takt med liberaliseringar och ett ökat marknadstänkande ser det välfärdspolitiska landskapet annorlunda ut. Kan man fortfarande diskutera höger- och vänsterpolitik när man undersöker frågan om rätten att välja?
 • Bruk eller missbruk? Stora skillnader i hur alkohol- och narkotikakonsumtion uppfattas

  Titel:Use or Misuse? Addiction Care Practitioners’ Perceptions of Substance Use and Treatment.
  Eva Samuelsson.
  Vårdpersonal uppfattar alkohol- och narkotikakonsumtion olika beroende på vem du är som använder substanserna. Faktorer som social situation, ålder, familjesituation och i vissa fall kön påverkar personalens uppfattningar om hur allvarlig situationen är och hur den bör hanteras. Bedömningarna skiljer sig även mellan personal i socialtjänsten och landstinget.
Annat om Förskola och skola
 • Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag

  Titel:Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag – en kartläggning.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller Socialstyrelsens första kartläggning av behoven av kunskapsunderlag i socialtjänsten. Ett resultat är att det behövs underlag på alla socialtjänstens områden, med betoning på områdena äldre, funktionshinder samt barn och unga.
 • Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik

  Titel:Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik – förutsättningar, attityder och kunskap om evidensbaserat arbete.
  Socialstyrelsen.
  Studien undersöker utvecklingsledares eventuella roll i ett förändringsarbete mot en evidensbaserad praktik. Resultaten bygger på enkätsvar från kommuner och utvecklingsledare hösten 2014.
 • Snusning dubblar risken att bli alkoholberoende

  Titel:Use of moist smokeless tobacco (snus) and the risk of development of alcohol dependence: A cohort study in a middle-aged population in Sweden.
  Margareta Norberg, Gunnar Malmberg, Göran Broström.
  Snusare har dubbelt så hög risk att bli alkoholberoende, jämfört med ickesnusare, och ju mer man snusar, ju högre blir risken. Det konstateras i en studie från Umeå universitet som publiceras i tidskriften Drug and Alcohol Dependence.
 • Ny studie om flyktinginvandringen och de offentliga finanserna

  Titel:Refugee immigration and public finances in Sweden.
  Joakim Ruist.
  Sverige har Europas högsta flyktinginvandring per capita och har haft så i trettio år. I en forskningsrapport som släpps idag på Handelshögskolan vid Göteborg universitet beräknas för första gången hur detta påverkar Sveriges offentliga finanser. Den årliga nettokostnaden uppskattas motsvara lite mer än 1 procent av BNP.
 • Med kompetens och uttalade arbetsmetoder kan man undvika tvång

  Titel:Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas.
  Inspektionen för vård och omsorg.
  Personal som arbetar utifrån uttalade arbetsmetoder använder mindre tvång och begränsningar i vården och omsorgen av personer med nedsatt beslutsförmåga. Kompetens och en medvetenhet om metoder är av stor betydelse, visar en granskning av IVO.
 • Könsidentitet och social situation påverkar vilken hjälp alkoholister får

  Titel:Use or Misuse? : Addiction Care Practitioners’ Perceptions of Substance Use and Treatment.
  Eva Samuelsson.
  Om en person anses behöva hjälp med att hantera sin alkohol- eller narkotikakonsumtion beror på vem det gäller och vem som gör bedömningen. Social situation, ålder och kön påverkar, liksom om den som frågar arbetar i socialtjänsten eller i landstinget.
 • Arbetslös och sjuk som ung – hur blir det sen?

  Titel:Unemployment and sick leave at a young age and associations with future health and work.
  Magnus Helgesson.
  Slutsatsen i denna avhandling är att det finns samband mellan exponering för både arbetslöshet och sjukskrivning och en förhöjd risk för framtida arbetslöshet, sjukfrånvaro, sjukpension och död femton år efter exponering. Sjukskrivning är även associerat med en lägre medelinkomst under de efterföljande 15 åren. Oavsett om sjukdom och arbetslöshet är en direkt följd av exponering för arbetslöshet eller beror på omvänd kausalitet så kommer samhället att få en ökad kostnad för de individer som inte kan beredas en plats i arbetslivet.
 • Ny studie om tonåringars känsloliv

  Titel:Nothing about us without us? A comparison of adolescent and adult health-state values for the child helath utility - 9D using profile case best-worst scaling.
  Julie Ratcliffe, Elisabeth Huynh, Katherine Stevens, John Brazier, Michael Sawyer, Terry Flynn.
  Hävdar din tonåring att du inte förstår vad hen känner? Det stämmer antagligen. En aktuell studie visar att vuxna underskattar hur mycket känslor påverkar en tonårings mentala hälsa.
 • Att straffa löser inte alla problem

  Titel:Straffbar oaktsamhet.
  Andreas Anderberg.
  Politiker talar gärna om hårdare tag för att minska brottsligheten. Men särskilt när det gäller oaktsamhet, det vill säga när det inte är gjort med flit, bör straff vara en sista åtgärd, säger Andreas Anderberg, forskare i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Han manar till försiktighet efter många år av vad han kallar överkriminalisering.
 • Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård

  Titel:Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård.
  Bo Vinnerljung och Tore Andreassen.
  Social dygnsvård för barn och ungdomar bedrivs i familjehem eller på institution, i enlighet med Socialtjänstlagen. Vården ges 24 timmar om dygnet, till skillnad från öppenvård eller dagvård. Bland personer födda på 70- och 80-talet blev motsvarande ett barn (3–4 procent) i en genomsnittlig skolklass någon gång placerat i social dygnsvård. Allt tyder på att siffran är relativt stabil över tid. Det är svårt att utvärdera familjehemsvården, och i allmänhet har forskarna inte heller mycket kunskap om hur vårdinstitutionerna i Norden fungerar och hur det går för ungdomarna. Det finns således en lång rad kunskapsluckor som beskrivs i denna rapport.
Annat om Institutionsplacering
 • Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag

  Titel:Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag – en kartläggning.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller Socialstyrelsens första kartläggning av behoven av kunskapsunderlag i socialtjänsten. Ett resultat är att det behövs underlag på alla socialtjänstens områden, med betoning på områdena äldre, funktionshinder samt barn och unga.
 • Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik

  Titel:Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik – förutsättningar, attityder och kunskap om evidensbaserat arbete.
  Socialstyrelsen.
  Studien undersöker utvecklingsledares eventuella roll i ett förändringsarbete mot en evidensbaserad praktik. Resultaten bygger på enkätsvar från kommuner och utvecklingsledare hösten 2014.
 • Snusning dubblar risken att bli alkoholberoende

  Titel:Use of moist smokeless tobacco (snus) and the risk of development of alcohol dependence: A cohort study in a middle-aged population in Sweden.
  Margareta Norberg, Gunnar Malmberg, Göran Broström.
  Snusare har dubbelt så hög risk att bli alkoholberoende, jämfört med ickesnusare, och ju mer man snusar, ju högre blir risken. Det konstateras i en studie från Umeå universitet som publiceras i tidskriften Drug and Alcohol Dependence.
 • Ny studie om flyktinginvandringen och de offentliga finanserna

  Titel:Refugee immigration and public finances in Sweden.
  Joakim Ruist.
  Sverige har Europas högsta flyktinginvandring per capita och har haft så i trettio år. I en forskningsrapport som släpps idag på Handelshögskolan vid Göteborg universitet beräknas för första gången hur detta påverkar Sveriges offentliga finanser. Den årliga nettokostnaden uppskattas motsvara lite mer än 1 procent av BNP.
 • Med kompetens och uttalade arbetsmetoder kan man undvika tvång

  Titel:Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas.
  Inspektionen för vård och omsorg.
  Personal som arbetar utifrån uttalade arbetsmetoder använder mindre tvång och begränsningar i vården och omsorgen av personer med nedsatt beslutsförmåga. Kompetens och en medvetenhet om metoder är av stor betydelse, visar en granskning av IVO.
 • Könsidentitet och social situation påverkar vilken hjälp alkoholister får

  Titel:Use or Misuse? : Addiction Care Practitioners’ Perceptions of Substance Use and Treatment.
  Eva Samuelsson.
  Om en person anses behöva hjälp med att hantera sin alkohol- eller narkotikakonsumtion beror på vem det gäller och vem som gör bedömningen. Social situation, ålder och kön påverkar, liksom om den som frågar arbetar i socialtjänsten eller i landstinget.
 • Arbetslös och sjuk som ung – hur blir det sen?

  Titel:Unemployment and sick leave at a young age and associations with future health and work.
  Magnus Helgesson.
  Slutsatsen i denna avhandling är att det finns samband mellan exponering för både arbetslöshet och sjukskrivning och en förhöjd risk för framtida arbetslöshet, sjukfrånvaro, sjukpension och död femton år efter exponering. Sjukskrivning är även associerat med en lägre medelinkomst under de efterföljande 15 åren. Oavsett om sjukdom och arbetslöshet är en direkt följd av exponering för arbetslöshet eller beror på omvänd kausalitet så kommer samhället att få en ökad kostnad för de individer som inte kan beredas en plats i arbetslivet.
 • Ny studie om tonåringars känsloliv

  Titel:Nothing about us without us? A comparison of adolescent and adult health-state values for the child helath utility - 9D using profile case best-worst scaling.
  Julie Ratcliffe, Elisabeth Huynh, Katherine Stevens, John Brazier, Michael Sawyer, Terry Flynn.
  Hävdar din tonåring att du inte förstår vad hen känner? Det stämmer antagligen. En aktuell studie visar att vuxna underskattar hur mycket känslor påverkar en tonårings mentala hälsa.
 • Att straffa löser inte alla problem

  Titel:Straffbar oaktsamhet.
  Andreas Anderberg.
  Politiker talar gärna om hårdare tag för att minska brottsligheten. Men särskilt när det gäller oaktsamhet, det vill säga när det inte är gjort med flit, bör straff vara en sista åtgärd, säger Andreas Anderberg, forskare i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Han manar till försiktighet efter många år av vad han kallar överkriminalisering.
 • Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård

  Titel:Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård.
  Bo Vinnerljung och Tore Andreassen.
  Social dygnsvård för barn och ungdomar bedrivs i familjehem eller på institution, i enlighet med Socialtjänstlagen. Vården ges 24 timmar om dygnet, till skillnad från öppenvård eller dagvård. Bland personer födda på 70- och 80-talet blev motsvarande ett barn (3–4 procent) i en genomsnittlig skolklass någon gång placerat i social dygnsvård. Allt tyder på att siffran är relativt stabil över tid. Det är svårt att utvärdera familjehemsvården, och i allmänhet har forskarna inte heller mycket kunskap om hur vårdinstitutionerna i Norden fungerar och hur det går för ungdomarna. Det finns således en lång rad kunskapsluckor som beskrivs i denna rapport.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.