28 oktober, 2003

Lägre arbetslöshet leder till färre brott

Titel:Crime, unemployment and labor market programs in turbulent times.
Anna Nilsson och Jonas Agell.
En lägre arbetslöshet leder till ett minskat antal brott totalt sett, och mer specifikt till färre inbrott, bilstölder och narkotikabrott. Det framgår av IFAU-rapporten ”Crime, unemployment and labor market programs in turbulent times” från Stockholms Universitet. Rapporten visar också att de arbetsmarknadspolitiska programmen inte haft någon dämpande effekt på brottsutvecklingen.


Forskningsnyheter
 • Livsgnista är en livsviktig faktor för mycket gamla människor

  För personer som är 85 år eller äldre har stark livsgnista en skyddande effekt mot depression och leder till färre dödsfall under en femårsperiod. Detta visar ny forskning som studerat faktorer av betydelse för gott åldrande bland mycket gamla människor och som presenteras i en avhandling vid Umeå universitet.
 • Orsak: Våldtäkt: om våldtagna män i medicinsk praktik

  Titel:Orsak: Våldtäkt: om våldtagna män i medicinsk praktik.
  Jens Lindberg.
  Avhandlingens centrala fråga är hur uppfattningar och föreställningar om fenomenet våldtagna män skapas genom medicinsk praktik, och hur detta i sin tur påverkar vårdens bemötande av våldtagna män.
 • Motiverande samtal underlättar arbetet med livsstilsförändring

  Titel:Motivational Interviewing in Primary Care – Nurses´ experiences and actual use of the method.
  Ann-Sofi Östlund.
  Landstingen satsar på motiverande samtal för att få till en livsstilsförändring hos patienter, när det gäller t ex tobaksanvändande, riskbruk med alkohol eller för lite fysisk aktivitet. Det handlar om att så frön, inte om att predika, säger Ann-Sofi Östlund, doktorand vid Högskolan i Gävle.
 • Mer frågor om våld kan förbättra behandling inom BUP

  Titel:Child Psychiatric Patients Affected by Intimate Partner Violence and Child Abuse – Disclosure, Prevalence and Consequences..
  Ole Hultmann.
  Behandlare på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar måste mer aktivt fråga om våld inom familjen. Våldet riskerar annars förbli oupptäckt och behandlingen därmed utan resultat. Den slutsatsen dras i en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Samband mellan sjukfrånvaro och framtida hälsosituation

  Titel:Sickness absence – subsequent psychiatric morbidity and suicidal behaviour.
  Mo Wang.
  Syftet med avhandlingen var att få ytterligare kunskap om eventuella samband mellan att vara sjukskriven och framtida sjuklighet, självmordsförsök och självmord.
 • Internetförmedlad KBT för barn med ångeststörningar – utveckling och förutsättningar för implementering

  Titel:Internet-delivered CBT for Children with Anxiety Disorders - Effect and Prerequisites for Implementation within Public Health Care.
  Sarah Vigerland.
  Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en rekommenderad behandling för barn med ångeststörningar. Internetförmedlad KBT (IKBT) har visat sig vara en effektiv metod för att behandla vuxna med en rad olika psykiatriska problem och skulle kunna vara ett sätt att öka tillgängligheten till behandling även för barn. Syftet med den här avhandlingen var att utveckla och utvärdera IKBT för barn (8-12 år) med ångeststörningar, och att undersöka några viktiga förutsättningar för implementering inom reguljär vård.
 • Kvinnor har inte blivit mer kriminella – men män har blivit mindre kriminella

  Titel:The darker side of equality? The declining gender gap in crime: historical trends and an enhanced analysis of staggered birth cohorts.
  Felipe Estrada, Olof Bäckman och Anders Nilsson.
  Män är fortfarande kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken men samtidigt minskar skillnaden mellan könen kraftigt och har aldrig varit så låg som nu. Men det är männen som tar efter kvinnorna och begår färre brott – det är inte kvinnorna som har blivit mer kriminella.
 • Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga

  Titel:Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga..
  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
  Samverkande insatser i samhället kan minska bruk av alkohol hos unga visar SBU i en ny rapport.
 • Insikter om ungas egna praktiker viktig för att förstå social ojämlikhet

  Titel:On the mechanisms of social inequality Studies of young people's educational outcomes, social participation and well-being.
  Erica Nordlund.
  Unga människor kan själva bryta mönster av ojämlika möjligheter. Samhället kan stödja detta genom exempelvis god tillgång till olika kulturella institutioner, kulturskola och fritidsaktiviteter. Det slås fast i en ny avhandling.
 • Ekonomisk stress och psykisk ohälsa i livslångt perspektiv

  Titel:Life course models of economic stress and poor mental health in mid-adulthood: Results from the prospective Northern Swedish Cohort.
  Sofia Elwér, Anne Hammarström, Mattias Strandh och Per E. Gustafsson.
  Studien undersöker kopplingen mellan psykisk ohälsa och ekonomisk stress under ungdomen och framåt. Modeller som jämförs är riskackumulering samt känsliga perioder.
 • Affektiva stressreaktioner på fritiden

  Titel:Affective stress responses during leisure time: Validity evaluation of a modified version of the Stress-Energy Questionnaire.
  Emina Hadžibajramović1, Gunnar Ahlborg Jr, Carita Håkansson, Åsa Lundgren-Nilsson och Anna Grimby-Ekman.
  Psykosocial stress på arbetet är en viktig faktor bakom den ökande sjukfrånvaron. Förutom arbetsrelaterad stress är det viktigt att ta hänsyn till även andra stressorer. I studien introduceras SEQ-LT, Stress-Energi-Modellen för fritiden, i form av en modifierad version av SEQ.
 • Transnationell adoption i svensk kontext

  Titel:Between Colourblindness and Ethnicisation. Transnational Adoptees and Race in a Swedish Context..
  Tobias Hübinette och Malinda Andersson.
  När och hur blir frågor om hudfärg och etnicitet påtagliga i vardagen för transnationellt adopterade i Sverige? Vilka diskursiva och praktiska konflikter ger de upphov till?
 • Hajmusiken fick föräldrar i riskzon att se sina barn på nytt sätt

  Titel:Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap.
  Kerstin Neander och Pia Risholm Mothander.

  Föräldrar blev uppmärksamma på sin inre ”hajmusik” och lärde sig se sina barn på ett nytt sätt. Hajmusiken är ett centralt begrepp i ett nytt program för att stötta barnfamiljer i riskzonen. Kerstin Neander vid Örebro universitet har deltagit i en utvärdering som nu är klar.

 • Utvärdering av framtidssamtalet med unga lagöverträdare i Hudiksvalls kommun

  Titel:Utvärdering av framtidssamtalet med unga lagöverträdare i Hudiksvalls kommun.
  Kaj Gustafsson.
  Socialtjänsten och polisen i Hudiksvalls kommun arbetar sedan hösten 2012 med en intervention som kallas framtidssamtalet. Syftet med utvärderingen som redovisas i denna rapport är att studera i vilken utsträckning framtidssamtalet har brottsförebyggande effekter, följa upp om metodens genomförande fungerar enligt den tänkta programlogiken samt identifiera vad som tycks vara verksamma komponeter i interventionen.
 • Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

  Titel:Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga. Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2014 i jämförelse med perioden 2009 – 2013.
  Annika Almqvist och Per Åsbrink.
  Sammanställning av statistik för aktualiseringar (ansökan, anmälan) från de tio kommunernas socialtjänster i Gävleborgs län under helåret 2014.
Annat om Vad påverkar kriminalitet
 • Livsgnista är en livsviktig faktor för mycket gamla människor

  För personer som är 85 år eller äldre har stark livsgnista en skyddande effekt mot depression och leder till färre dödsfall under en femårsperiod. Detta visar ny forskning som studerat faktorer av betydelse för gott åldrande bland mycket gamla människor och som presenteras i en avhandling vid Umeå universitet.
 • Orsak: Våldtäkt: om våldtagna män i medicinsk praktik

  Titel:Orsak: Våldtäkt: om våldtagna män i medicinsk praktik.
  Jens Lindberg.
  Avhandlingens centrala fråga är hur uppfattningar och föreställningar om fenomenet våldtagna män skapas genom medicinsk praktik, och hur detta i sin tur påverkar vårdens bemötande av våldtagna män.
 • Motiverande samtal underlättar arbetet med livsstilsförändring

  Titel:Motivational Interviewing in Primary Care – Nurses´ experiences and actual use of the method.
  Ann-Sofi Östlund.
  Landstingen satsar på motiverande samtal för att få till en livsstilsförändring hos patienter, när det gäller t ex tobaksanvändande, riskbruk med alkohol eller för lite fysisk aktivitet. Det handlar om att så frön, inte om att predika, säger Ann-Sofi Östlund, doktorand vid Högskolan i Gävle.
 • Mer frågor om våld kan förbättra behandling inom BUP

  Titel:Child Psychiatric Patients Affected by Intimate Partner Violence and Child Abuse – Disclosure, Prevalence and Consequences..
  Ole Hultmann.
  Behandlare på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar måste mer aktivt fråga om våld inom familjen. Våldet riskerar annars förbli oupptäckt och behandlingen därmed utan resultat. Den slutsatsen dras i en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Samband mellan sjukfrånvaro och framtida hälsosituation

  Titel:Sickness absence – subsequent psychiatric morbidity and suicidal behaviour.
  Mo Wang.
  Syftet med avhandlingen var att få ytterligare kunskap om eventuella samband mellan att vara sjukskriven och framtida sjuklighet, självmordsförsök och självmord.
 • Internetförmedlad KBT för barn med ångeststörningar – utveckling och förutsättningar för implementering

  Titel:Internet-delivered CBT for Children with Anxiety Disorders - Effect and Prerequisites for Implementation within Public Health Care.
  Sarah Vigerland.
  Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en rekommenderad behandling för barn med ångeststörningar. Internetförmedlad KBT (IKBT) har visat sig vara en effektiv metod för att behandla vuxna med en rad olika psykiatriska problem och skulle kunna vara ett sätt att öka tillgängligheten till behandling även för barn. Syftet med den här avhandlingen var att utveckla och utvärdera IKBT för barn (8-12 år) med ångeststörningar, och att undersöka några viktiga förutsättningar för implementering inom reguljär vård.
 • Kvinnor har inte blivit mer kriminella – men män har blivit mindre kriminella

  Titel:The darker side of equality? The declining gender gap in crime: historical trends and an enhanced analysis of staggered birth cohorts.
  Felipe Estrada, Olof Bäckman och Anders Nilsson.
  Män är fortfarande kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken men samtidigt minskar skillnaden mellan könen kraftigt och har aldrig varit så låg som nu. Men det är männen som tar efter kvinnorna och begår färre brott – det är inte kvinnorna som har blivit mer kriminella.
 • Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga

  Titel:Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga..
  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
  Samverkande insatser i samhället kan minska bruk av alkohol hos unga visar SBU i en ny rapport.
 • Insikter om ungas egna praktiker viktig för att förstå social ojämlikhet

  Titel:On the mechanisms of social inequality Studies of young people's educational outcomes, social participation and well-being.
  Erica Nordlund.
  Unga människor kan själva bryta mönster av ojämlika möjligheter. Samhället kan stödja detta genom exempelvis god tillgång till olika kulturella institutioner, kulturskola och fritidsaktiviteter. Det slås fast i en ny avhandling.
 • Ekonomisk stress och psykisk ohälsa i livslångt perspektiv

  Titel:Life course models of economic stress and poor mental health in mid-adulthood: Results from the prospective Northern Swedish Cohort.
  Sofia Elwér, Anne Hammarström, Mattias Strandh och Per E. Gustafsson.
  Studien undersöker kopplingen mellan psykisk ohälsa och ekonomisk stress under ungdomen och framåt. Modeller som jämförs är riskackumulering samt känsliga perioder.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden. 

Copyright SocialVetenskap 2012

ADHD, DAMP, ADD Alkohol Anhöriga Arbeta med socialt arbete Arbete med familjer Arbete och sysselsättning Arbetslöshet Arbetsmarknad Arbetsmarknadsåtgärder Autism o asperger Barn Barn och unga Barn och ungdom Barns villkor Behandlingsarbete Behandlingsverksamheter mm Biståndsbedömning Boende Brottsoffer Brukarinflytande Demens Depression & manodepressivitet Droger Droger och beroenden Drogpolitik Ekonomi Etik Faktorer bakom sjukfrånvaro Familjehem Familjerätt Funktionshinder Förebygga kriminalitet Förebyggande arbete Förskola och skola Försörjningsstöd Föräldrar och barn Föräldraskap Genus - jämställdhet Hemlöshet Hälsa i arbetslivet Idébaserat och frivilligt socialt arbete Institutionsplacering Integration Invandrarbakgrund Invandrarkvinnor Kriminalitet Kunskapsbaserad socialtjänst Kvalitet & utvärdering Leva med sjukdom Metoder Migration Missbruk i familjen Misshandel Misshandel i familjen Narkotika Placerade barn Professionfrågor Psykiatri Psykisk hälsa Psykisk ohälsa och brott Psykossjukdomar Rasism och diskriminering Rehabilitering Relationer och kön Samverkan Sex och samlevnad Sexuella övergrepp Sjukdom & arbetsskada Självskada och suicid Skola Socialförsäkringssystemet Socialpolitik Socialtjänsten Spelberoende Stress och utbrändhet Tillsyn över socialtjänsten Ungdomar Utbildning Utlandsfödda på arbetsmarknaden Utredning och insats Utsatta bostadsområden Vad påverkar arbetslöshet Vad påverkar kriminalitet Våld i nära relationer Ångest Äldre Ätstörningar Övrigt