Kategori: Behandlingsarbete
19 oktober, 2007

Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling

Titel:Navet - Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling.
Leili Laanemets.
Navet är en öppenvårdsmottagning för kvinnor involverade i prostitution och med ett heroinmissbruk. Avsikten med Navet var underlätta för kvinnorna att komma in och stanna kvar i underhållsbehandling. Vården skulle ske på kvinnornas villkor och efter deras individuella behov. Denna rapport är en redovisning av utvärderingen.


Forskningsnyheter
Annat om Behandlingsarbete

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.