14 maj, 2012

Lovande resultat för behandling mot partnervåld

Titel:Behandlingsprogrammet IDAP i Kriminalvården Utvärdering av återfall i brott för programdeltagare 2004-2007. .
Maria Danielsson, Axel Fors, Ingrid Freij och Diana Lidman..
Kriminalvårdens utvärdering av det så kallade IDAP-programmet mot partnervåld visar nu på ett försiktigt positivt resultat av behandlingen.
Partnervåld är ett omfattande problem i stort behov av effektiva insatser. I internationella studier har man tidigare inte funnit några stabilt positiva behandlingseffekter, men Kriminalvårdens egen utvärdering visar nu på ett försiktigt positivt resultat av behandlingen.Forskningsnyheter
 • Friends nätrapport 2015

  Titel:Friends nätrapport 2015 Barn och ungas erfarenheter av kränkningar i sociala medier och spelvärlden.
  Friends.
  Friends nätrapport publiceras nu för tredje året i rad. Syftet med rapporten är att fånga upp barns och ungas röster om kränkningar och mobbning via mobil, dator och surfplatta. Rapporten är baserad på en undersökning där 1041 barn och unga i åldern 10 till 16 år i Sverige deltagit.
 • Brister i arbetsmiljön hotar kvinnors hälsa

  Titel:Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014 – Slutrapport.
  Arbetsmiljöverket.
  Det behövs ett jämställdhetsperspektiv i arbetsmiljöarbetet. Annars missas risker för arbetsrelaterad ohälsa hos kvinnor. Det är en av slutsatserna i det treåriga projektet Kvinnors arbetsmiljö, som idag lämnar sin slutrapport till regeringen.
 • Barn med bipolär sjukdom får ofta andra hälsoproblem som vuxna

  Titel:Long-Term Health Outcome of Adolescent Mood Disorders : Focus on Bipolar Disorder.
  Aivar Päären.
  I en ny avhandling från Uppsala universitet har läkaren och doktoranden Aivar Päären undersökt om gymnasieungdomar med bipolära sjukdomar utvecklar sjukdomen även som vuxna. Hans resultat visar att de flesta drabbade barn och ungdomar inte utvecklar bipolär sjukdom som vuxna men att många får andra hälsoproblem som depression, ångest och kroppslig sjukdom.
 • Larmtelefoner ökar tryggheten för hotade

  Titel:Larmtelefoner för hotade. Uppföljning av hur polisens larmtelefoner används och fungerar (Brå 2015:7).
  Stina Holmberg, Kristina Jerre, Sandra Larsson och Melai Lehkamo.
  Hotade personer som fått en larmtelefon till låns av polisen känner sig tryggare, oavsett om de behövt använda telefonen eller inte. Däremot saknas enhetliga rutiner för vem som ska få en larmtelefon och hur verksamheten ska följas upp. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Resursstarkas del i bostadssegregation undersökt i ny avhandling

  Titel:Living in the calm and safe part of the city: The socio-spatial reproduction of upper-middle class neighbourhoods in Malmö.
  Ann Rodenstedt.
  När bostadssegregation diskuteras handlar det oftast om miljonprogramområden och långinkomsttagare. Detsamma gäller forskning om bostadssegregation. Men priviligierade grupper har en stor del i att segregation uppstår visar en färsk avhandling av bostadsforskaren Ann Rodenstedt, Uppsala universitet.
 • Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag

  Titel:Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag – en kartläggning.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller Socialstyrelsens första kartläggning av behoven av kunskapsunderlag i socialtjänsten. Ett resultat är att det behövs underlag på alla socialtjänstens områden, med betoning på områdena äldre, funktionshinder samt barn och unga.
 • Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik

  Titel:Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik – förutsättningar, attityder och kunskap om evidensbaserat arbete.
  Socialstyrelsen.
  Studien undersöker utvecklingsledares eventuella roll i ett förändringsarbete mot en evidensbaserad praktik. Resultaten bygger på enkätsvar från kommuner och utvecklingsledare hösten 2014.
 • Snusning dubblar risken att bli alkoholberoende

  Titel:Use of moist smokeless tobacco (snus) and the risk of development of alcohol dependence: A cohort study in a middle-aged population in Sweden.
  Margareta Norberg, Gunnar Malmberg, Göran Broström.
  Snusare har dubbelt så hög risk att bli alkoholberoende, jämfört med ickesnusare, och ju mer man snusar, ju högre blir risken. Det konstateras i en studie från Umeå universitet som publiceras i tidskriften Drug and Alcohol Dependence.
 • 7 av 10 män berusade vid misshandel

  Titel:Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott.
  Brottsförebyggande rådet.
  Det finns en fortsatt stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts. Det visar en ny kortanalys från Brå.
 • Ny studie om flyktinginvandringen och de offentliga finanserna

  Titel:Refugee immigration and public finances in Sweden.
  Joakim Ruist.
  Sverige har Europas högsta flyktinginvandring per capita och har haft så i trettio år. I en forskningsrapport som släpps idag på Handelshögskolan vid Göteborg universitet beräknas för första gången hur detta påverkar Sveriges offentliga finanser. Den årliga nettokostnaden uppskattas motsvara lite mer än 1 procent av BNP.
 • Med kompetens och uttalade arbetsmetoder kan man undvika tvång

  Titel:Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas.
  Inspektionen för vård och omsorg.
  Personal som arbetar utifrån uttalade arbetsmetoder använder mindre tvång och begränsningar i vården och omsorgen av personer med nedsatt beslutsförmåga. Kompetens och en medvetenhet om metoder är av stor betydelse, visar en granskning av IVO.
 • Könsidentitet och social situation påverkar vilken hjälp alkoholister får

  Titel:Use or Misuse? : Addiction Care Practitioners’ Perceptions of Substance Use and Treatment.
  Eva Samuelsson.
  Om en person anses behöva hjälp med att hantera sin alkohol- eller narkotikakonsumtion beror på vem det gäller och vem som gör bedömningen. Social situation, ålder och kön påverkar, liksom om den som frågar arbetar i socialtjänsten eller i landstinget.
 • Arbetslös och sjuk som ung – hur blir det sen?

  Titel:Unemployment and sick leave at a young age and associations with future health and work.
  Magnus Helgesson.
  Slutsatsen i denna avhandling är att det finns samband mellan exponering för både arbetslöshet och sjukskrivning och en förhöjd risk för framtida arbetslöshet, sjukfrånvaro, sjukpension och död femton år efter exponering. Sjukskrivning är även associerat med en lägre medelinkomst under de efterföljande 15 åren. Oavsett om sjukdom och arbetslöshet är en direkt följd av exponering för arbetslöshet eller beror på omvänd kausalitet så kommer samhället att få en ökad kostnad för de individer som inte kan beredas en plats i arbetslivet.
 • Ny studie om tonåringars känsloliv

  Titel:Nothing about us without us? A comparison of adolescent and adult health-state values for the child helath utility - 9D using profile case best-worst scaling.
  Julie Ratcliffe, Elisabeth Huynh, Katherine Stevens, John Brazier, Michael Sawyer, Terry Flynn.
  Hävdar din tonåring att du inte förstår vad hen känner? Det stämmer antagligen. En aktuell studie visar att vuxna underskattar hur mycket känslor påverkar en tonårings mentala hälsa.
 • Att straffa löser inte alla problem

  Titel:Straffbar oaktsamhet.
  Andreas Anderberg.
  Politiker talar gärna om hårdare tag för att minska brottsligheten. Men särskilt när det gäller oaktsamhet, det vill säga när det inte är gjort med flit, bör straff vara en sista åtgärd, säger Andreas Anderberg, forskare i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Han manar till försiktighet efter många år av vad han kallar överkriminalisering.
Annat om Kriminalitet
 • Friends nätrapport 2015

  Titel:Friends nätrapport 2015 Barn och ungas erfarenheter av kränkningar i sociala medier och spelvärlden.
  Friends.
  Friends nätrapport publiceras nu för tredje året i rad. Syftet med rapporten är att fånga upp barns och ungas röster om kränkningar och mobbning via mobil, dator och surfplatta. Rapporten är baserad på en undersökning där 1041 barn och unga i åldern 10 till 16 år i Sverige deltagit.
 • Brister i arbetsmiljön hotar kvinnors hälsa

  Titel:Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014 – Slutrapport.
  Arbetsmiljöverket.
  Det behövs ett jämställdhetsperspektiv i arbetsmiljöarbetet. Annars missas risker för arbetsrelaterad ohälsa hos kvinnor. Det är en av slutsatserna i det treåriga projektet Kvinnors arbetsmiljö, som idag lämnar sin slutrapport till regeringen.
 • Barn med bipolär sjukdom får ofta andra hälsoproblem som vuxna

  Titel:Long-Term Health Outcome of Adolescent Mood Disorders : Focus on Bipolar Disorder.
  Aivar Päären.
  I en ny avhandling från Uppsala universitet har läkaren och doktoranden Aivar Päären undersökt om gymnasieungdomar med bipolära sjukdomar utvecklar sjukdomen även som vuxna. Hans resultat visar att de flesta drabbade barn och ungdomar inte utvecklar bipolär sjukdom som vuxna men att många får andra hälsoproblem som depression, ångest och kroppslig sjukdom.
 • Larmtelefoner ökar tryggheten för hotade

  Titel:Larmtelefoner för hotade. Uppföljning av hur polisens larmtelefoner används och fungerar (Brå 2015:7).
  Stina Holmberg, Kristina Jerre, Sandra Larsson och Melai Lehkamo.
  Hotade personer som fått en larmtelefon till låns av polisen känner sig tryggare, oavsett om de behövt använda telefonen eller inte. Däremot saknas enhetliga rutiner för vem som ska få en larmtelefon och hur verksamheten ska följas upp. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Resursstarkas del i bostadssegregation undersökt i ny avhandling

  Titel:Living in the calm and safe part of the city: The socio-spatial reproduction of upper-middle class neighbourhoods in Malmö.
  Ann Rodenstedt.
  När bostadssegregation diskuteras handlar det oftast om miljonprogramområden och långinkomsttagare. Detsamma gäller forskning om bostadssegregation. Men priviligierade grupper har en stor del i att segregation uppstår visar en färsk avhandling av bostadsforskaren Ann Rodenstedt, Uppsala universitet.
 • Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag

  Titel:Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag – en kartläggning.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller Socialstyrelsens första kartläggning av behoven av kunskapsunderlag i socialtjänsten. Ett resultat är att det behövs underlag på alla socialtjänstens områden, med betoning på områdena äldre, funktionshinder samt barn och unga.
 • Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik

  Titel:Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik – förutsättningar, attityder och kunskap om evidensbaserat arbete.
  Socialstyrelsen.
  Studien undersöker utvecklingsledares eventuella roll i ett förändringsarbete mot en evidensbaserad praktik. Resultaten bygger på enkätsvar från kommuner och utvecklingsledare hösten 2014.
 • Snusning dubblar risken att bli alkoholberoende

  Titel:Use of moist smokeless tobacco (snus) and the risk of development of alcohol dependence: A cohort study in a middle-aged population in Sweden.
  Margareta Norberg, Gunnar Malmberg, Göran Broström.
  Snusare har dubbelt så hög risk att bli alkoholberoende, jämfört med ickesnusare, och ju mer man snusar, ju högre blir risken. Det konstateras i en studie från Umeå universitet som publiceras i tidskriften Drug and Alcohol Dependence.
 • 7 av 10 män berusade vid misshandel

  Titel:Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott.
  Brottsförebyggande rådet.
  Det finns en fortsatt stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts. Det visar en ny kortanalys från Brå.
 • Ny studie om flyktinginvandringen och de offentliga finanserna

  Titel:Refugee immigration and public finances in Sweden.
  Joakim Ruist.
  Sverige har Europas högsta flyktinginvandring per capita och har haft så i trettio år. I en forskningsrapport som släpps idag på Handelshögskolan vid Göteborg universitet beräknas för första gången hur detta påverkar Sveriges offentliga finanser. Den årliga nettokostnaden uppskattas motsvara lite mer än 1 procent av BNP.
Annat om Våld i nära relationer
 • Friends nätrapport 2015

  Titel:Friends nätrapport 2015 Barn och ungas erfarenheter av kränkningar i sociala medier och spelvärlden.
  Friends.
  Friends nätrapport publiceras nu för tredje året i rad. Syftet med rapporten är att fånga upp barns och ungas röster om kränkningar och mobbning via mobil, dator och surfplatta. Rapporten är baserad på en undersökning där 1041 barn och unga i åldern 10 till 16 år i Sverige deltagit.
 • Brister i arbetsmiljön hotar kvinnors hälsa

  Titel:Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014 – Slutrapport.
  Arbetsmiljöverket.
  Det behövs ett jämställdhetsperspektiv i arbetsmiljöarbetet. Annars missas risker för arbetsrelaterad ohälsa hos kvinnor. Det är en av slutsatserna i det treåriga projektet Kvinnors arbetsmiljö, som idag lämnar sin slutrapport till regeringen.
 • Barn med bipolär sjukdom får ofta andra hälsoproblem som vuxna

  Titel:Long-Term Health Outcome of Adolescent Mood Disorders : Focus on Bipolar Disorder.
  Aivar Päären.
  I en ny avhandling från Uppsala universitet har läkaren och doktoranden Aivar Päären undersökt om gymnasieungdomar med bipolära sjukdomar utvecklar sjukdomen även som vuxna. Hans resultat visar att de flesta drabbade barn och ungdomar inte utvecklar bipolär sjukdom som vuxna men att många får andra hälsoproblem som depression, ångest och kroppslig sjukdom.
 • Larmtelefoner ökar tryggheten för hotade

  Titel:Larmtelefoner för hotade. Uppföljning av hur polisens larmtelefoner används och fungerar (Brå 2015:7).
  Stina Holmberg, Kristina Jerre, Sandra Larsson och Melai Lehkamo.
  Hotade personer som fått en larmtelefon till låns av polisen känner sig tryggare, oavsett om de behövt använda telefonen eller inte. Däremot saknas enhetliga rutiner för vem som ska få en larmtelefon och hur verksamheten ska följas upp. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Resursstarkas del i bostadssegregation undersökt i ny avhandling

  Titel:Living in the calm and safe part of the city: The socio-spatial reproduction of upper-middle class neighbourhoods in Malmö.
  Ann Rodenstedt.
  När bostadssegregation diskuteras handlar det oftast om miljonprogramområden och långinkomsttagare. Detsamma gäller forskning om bostadssegregation. Men priviligierade grupper har en stor del i att segregation uppstår visar en färsk avhandling av bostadsforskaren Ann Rodenstedt, Uppsala universitet.
 • Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag

  Titel:Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag – en kartläggning.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller Socialstyrelsens första kartläggning av behoven av kunskapsunderlag i socialtjänsten. Ett resultat är att det behövs underlag på alla socialtjänstens områden, med betoning på områdena äldre, funktionshinder samt barn och unga.
 • Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik

  Titel:Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik – förutsättningar, attityder och kunskap om evidensbaserat arbete.
  Socialstyrelsen.
  Studien undersöker utvecklingsledares eventuella roll i ett förändringsarbete mot en evidensbaserad praktik. Resultaten bygger på enkätsvar från kommuner och utvecklingsledare hösten 2014.
 • Snusning dubblar risken att bli alkoholberoende

  Titel:Use of moist smokeless tobacco (snus) and the risk of development of alcohol dependence: A cohort study in a middle-aged population in Sweden.
  Margareta Norberg, Gunnar Malmberg, Göran Broström.
  Snusare har dubbelt så hög risk att bli alkoholberoende, jämfört med ickesnusare, och ju mer man snusar, ju högre blir risken. Det konstateras i en studie från Umeå universitet som publiceras i tidskriften Drug and Alcohol Dependence.
 • 7 av 10 män berusade vid misshandel

  Titel:Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott.
  Brottsförebyggande rådet.
  Det finns en fortsatt stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts. Det visar en ny kortanalys från Brå.
 • Ny studie om flyktinginvandringen och de offentliga finanserna

  Titel:Refugee immigration and public finances in Sweden.
  Joakim Ruist.
  Sverige har Europas högsta flyktinginvandring per capita och har haft så i trettio år. I en forskningsrapport som släpps idag på Handelshögskolan vid Göteborg universitet beräknas för första gången hur detta påverkar Sveriges offentliga finanser. Den årliga nettokostnaden uppskattas motsvara lite mer än 1 procent av BNP.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.