Kategori: Övrigt
1 oktober, 2009

Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder

Titel:Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder: studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa.
Karl-Anton Forsberg.
Det övergripande syftet med denna avhandling är att studera om den tilltagande fysiska ohälsan och överdödligheten bland personer med psykiskt funktionshinder (boende med kommunalt stöd) kan förändras. Avhandlingen omfattar fyra delstudier.


Forskningsnyheter
Annat om Övrigt

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.