• Dagbok och självreflektion i det sociala arbetets forskning

  Det är tisdag morgon. Jag dricker kaffe, lyssnar på radio och bläddrar igenom de senaste dagarnas DN, som jag inte hunnit läsa. Tack vare den globala kommunikationsrevolutionen blir vi alltmer upplysta och uppdaterade om den verklighet som vi befinner oss i och om globala sociala problem som fattigdom, krig och konflikter, klimatförändringar och trafficking för att nämna några. Verkliga globala sociala problem med verkliga lokala konsekvenser för miljontals människor runtom i världen. Det är inte svårt att se att socialt arbete har en viktig roll att spela i en allt mer föränderlig och globaliserad värld. Däremot är det svårare att se hur man kan arbeta förändringsinriktad i en värld med så mycket orättvisor och förtryck? För forskning i socialt arbete är det viktigt att kunna formulera forskningsfrågor som både är relevanta för vår samtid, för ämnet socialt arbete och som är vetenskapligt gångbara. Jessica H Jönsson, 5 oktober, 2011

 • Om intersektionella perspektiv och socialt arbete

  Begreppet Intersektionalitet används flitigt både i vetenskapliga sammanhang och i den offentliga debatten. Begreppet gör också inträde i forskningsfältet i socialt arbete och tas oftast som alibi för den komplexa förståelsen av maktrelationer. Intersektionalitet har blivit ett populärt modeord där de som använder begreppet med intersektionella analyser vill visa medvetenhet och förståelse för komplexiteten bakom […] Jessica H Jönsson, 28 september, 2011

 • Om gränser, gränslösa ambitioner och socialt arbete

  Gränser finns, skapas, återskapas och förändras, men att det skulle finnas ”gränslösa” zoner är kanske mer en illusion än verklighet. Det finns många människor med ambitioner att överskrida gränser för att hjälpa andra människor runt om i världen. Ett bra exempel på detta är organisationen Läkare utan gränser. Ett sådant gränsöverskridande är både beundransvärt och […] Jessica H Jönsson, 19 september, 2011

 • Socialt arbete och den globala utvecklingsagendan

  Jag har som student, socialarbetare och numera som forskarstuderande på olika sätt varit engagerad i internationella utvecklingsprojekt. Jag har alltid varit intresserad av på vilket sätt socialt arbete som forskningsfält, utbildning och praktik kan bidra till en bättre värld globalt. Jag ägnar min doktorandtid till att studera vilken roll det sociala arbetet har i en alltmer globaliserad och föränderlig värld genom att granska ett antal internationella utvecklingsprojekt och deras lokala konsekvenser. Jessica H Jönsson, 12 september, 2011

Jessica H Jönsson

Jessica H. Jönsson gästar SocialVetenskap.ses blogg under en månad. Jessica har en magisterexamen i socialt arbete vid Mittuniversitetet i Östersund och doktorerar just nu inom socialt arbete och dess senmoderna utmaningar. Varmt välkommen att vara med och läsa och samtala tillsammans med Jessica. Kristina Granath Redaktör

Copyright SocialVetenskap 2012