Forskningsnyheter
21 maj
 • Våldets definitioner: berättelser om krigets våld i Bosnien-Herzegovina

  Titel:Definitions of Violence: Narratives of Survivors from the War in Bosnia and Herzegovina.
  Goran Basic.
  Artikeln analyserar överlevandes berättelser från 90-talets krig i nordvästra Bosnien och deras skildringar av krigets våld.
 • Cannabisbruk ökar risken för tidig död

  Titel:Cannabis, Psychosis, and Mortality: A Cohort Study of 50,373 Swedish Men.
  Edison Manrique-Garcia, Antonio Ponce de Leon, Christina Dalman, Sven Andréasson och Peter Allebeck.
  Tungt cannabisbruk i ungdomen ökar risken för tidig död, enligt den längsta uppföljningsstudien hittills som gjorts med avseende på cannabisbruk. Den nya studien från Karolinska Institutet publiceras i tidskriften American Journal of Psychology.
 • Ärftligheten av att bo i ett utsatt område i vuxen ålder och implikationer för överrepresentation av psykossjukdom

  Titel:Schizophrenia and subsequent neighborhood deprivation: revisiting the social drift hypothesis using population, twin and molecular genetic data.
  A Sariaslan, S Fazel, B M D'Onofrio, N Långström, H Larsson, S E Bergen, R Kuja-Halkola och P Lichtenstein.
  En ny studie har undersökt ärftligheten av att bo i ett utsatt område i vuxen ålder och dess implikationer för mekanismerna som förklarar varför patienter med psykossjukdom är överrepresenterade i sådana områden.
 • Byte av jobb kan hjälpa långtidssjuka

  Titel:Mobility on the labour market, work ability and sick leave.
  Karin Nordström.
  Byte av jobb skulle kunna vara ett sätt att förlänga arbetskraftsdeltagandet bland långtidssjukskrivna, enligt en avhandling av Karin Nordström vid Karolinska Institutet. I avhandlingen har även skillnader i sjukfrånvaronivåer mellan arbetsplatser undersökts.
 • Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

  Titel:Den kritiska gästen. En professionsstudie om skolkuratorer.
  Cristine Isaksson.

  Skolkuratorn måste balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt till skolan och samtidigt skapa förtroende för sin yrkesmässighet för att uppfattas som en i kollegiet. Detta enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

19 april 18 april 13 april 12 april 11 april 8 april 5 april
Kalendarium
 • 26 april

  Kunskapsseminarium vid NASP – Bitte Modin

  Kunskapsseminarium hos Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Bitte Modin, professor i medicinsk sociologi vid CHESS, Stockholms universitet, håller presentationen ”Psykisk ohälsa inom skolans kontext”.
 • 10 maj - 11 maj

  IPS – Individual Placement and Support

  En tvådagarsutbildning för dig som möter personer med psykisk ohälsa som behöver extra stöd för att få ett arbete. IPS är en evidensbaserad form av Supported Employment skapad för personer med psykisk ohälsa. I vetenskapliga utvärderingar har IPS visat de bästa resultaten i jämförelse med andra stödformer. Utbildningen innehåller teori, metodik, verktyg och ger kunskap om IPS-metoden på forsknings- och praktikernivå.
 • 27 maj

  Är vi på rätt väg med våra insatser i sjukvården för alkoholproblem?

  Socialstyrelsen genomför i samverkan med INEBRIA, Läkaresällskapet, Karolinska institutet och Systembolaget en konferens om läget inom sjukvården för alkoholproblem.
 • 18 maj

  Den ökande psykiska ohälsan – sant eller falskt?

  På en studiedag med bland andra Sven Bremberg, Cecilia Modig och Alain Topor ställs frågor som: Hur kommer det sig att den psykiska ohälsan ökar? Är det kanske så att vi medicinerar bort symtom som vi egentligen inte vet orsaken till? Är det individen det är ”fel” på eller finns orsakerna att söka i hur vi utformar vårt samhälle?
 • 28 april

  Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet

  En heldagskonferens som vänder sig till skolledare/rektorer, personal i elevhälsan, förskolechefer, chefer och nyckelpersoner i socialtjänsten samt personal inom habilitering & hälsa. Forskare, yrkesverksamma och intresseförening presenterar aktuell forskning och pedagogiska strategier. Programmet syftar till att ge ökad kunskap kring konsekvenser av medfödda alkoholskador, behovet av rätt stöd och pedagogiska strategier som kan underlätta för skolan och andra verksamheter att möta, se och förstå dessa barn och deras familjer.
Blogg